Våra produkter och tjänster

Vi på Hanssons Begravningsbyråer erbjuder ett brett sortiment av de produkter som efterfrågas i samband med ett dödsfall, såsom kistor, urnor och gravvårdar. Även juridiska tjänster i samband med arvsskiften och bouppteckning hjälper vi naturligtvis till med.

Vad många kanske inte tänker på är att vi även har möjlighet att hjälpa till med den personliga planeringen i form av försäkringar, testamenten och inte minst dina egna önskemål inför livets slut.

Vi vet att de tjänster vi erbjuder är av personlig natur och du är alltid välkommen in till oss på byrån för ett personligt besök, där vi kan hjälpa till och besvara frågor i lugn och ro. Kontakta oss för prisuppgifter och andra frågor.

Lokala traditioner

Av naturliga skäl så skiljer sig traditionerna åt mellan olika orter och regioner i Sverige på samma sätt som de självklart skiljer sig mellan olika platser i världen. Vi på Hanssons Begravningsbyråer har med över 100 års erfarenhet stor kännedom om hur de lokala traditionerna inom vårt område kan skiljas åt från församling till församling och tar alltid hänsyn till dessa i våra uppdrag.

Begravningstraditioner på vår ort

Har du frågor kring vad som gäller just här i vår region är du välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna om lokala seder och bruk.

Försäkringsinventering och återbetalningar

Du kan inte räkna med att alla försäkringar återbetalas automatiskt när en personer avlider. Varje år går svenska folket miste om stora belopp i försäkringspengar som fryser inne. Det är komplicerat att komma ihåg alla försäkringar man har själv – hur ska man då känna till vad anhöriga har? Somliga har t o m försäkring som täcker begravningskostnaden utan att veta om det.

Vi kan kontrollera detta med hjälp av en försäkringsinventering. Det hjälper er att hitta de glömda försäkringar ni har rätt till, det visar även om ni har rätt till efterlevandeskydd samt säkerställer att ni får fram tjänstepensioner till medlemsförsäkringar och begravningskassor m.m. svart på vitt.

Försäkringsinventering beställer du av oss och utförs av vår samarbetspartner Cynk.

Försäkringsinventering för efterlevande

Ta tillfället att kontrollera dina egna försäkringar samtidigt. Få svar på frågor som om du är rätt försäkrad, vad försäkringarna faktiskt kostar och hur din pension ser ut. Det är svårt att ha koll på alla försäkringsinnehav men genom vår samarbetspartner Cynk blir det enkelt och du får en komplett bild.

Sociala medier efter döden

En fråga som blivit högaktuell de senaste åren är hur man ska hantera konton i sociala medier som exempelvis Facebook och Instagram efter döden. Sociala medier är en viktig del i sorgearbetet och hjälper anhöriga att minnas och att ta avsked och gå vidare. Vi rekommenderar att stänga avlidnas konton – de kan annars bli en svår påminnelse med automatiska opersonliga födelsedagshälsningar med mera.

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi erbjuda tjänsten att släcka Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Tjänsten beställer du av oss och utförs av vår samarbetspartner Cynk.

Fredahl Rydéns

Fredahl Rydéns är Skandinaviens ledande fullserviceleverantör åt begravningsbranschen. ”För ett samhälle där begravningar är självklara högtider för att hedra minnen”.

Deras utbud av produkter hittar du här: