Före begravningen

Budskapet om dödsfallet

De efterlevande tillkännager i allmänhet dödsfallet genom en annons i ortens tidning. Det kan också ske genom att man skickar sorgekort till bekantskapskretsen.

Förmodligen vet du vad som hänt redan innan beskedet finns i tidningen eftersom budskapet ofta sprids muntligen.

Om du får beskedet direkt av de anhöriga kan det underlätta för dem om du erbjuder dig att sprida informationen vidare.

Ibland händer det att arbetsgivaren som den döde arbetade för sätter in en egen dödsannons. Ett fint sätt att hedra en arbetskollega men oftast är ett omtyckt alternativ att skriva en minnestext, en s.k.. nekrolog och lämna till tidningen i stället, detta då dödsfallet bara behöver kungöras en gång, genom den annons familjen själv sätter in.

Själaringning, tacksägelse och andra kungörelser

Själaringning är kyrkans sätt att genom klockringning kungöra ett dödsfall. Förr gjordes det så snart ett dödsfall blev känt. Numera har många församlingar själaringning en gång i veckan. På sina håll är den helt avskaffad.

Dödsfall tillkännages även genom tacksägelse i den avlidnes hemförsamling, i allmänhet vid högmässogudstjänsten söndagen efter det att dödsfallet blev känt, eller vid högmässogudstjänsten söndagen efter begravningen. Prästen läser då från predikstolen upp den avlidnes namn. Efter bön ringer kyrkklockorna en kort stund.

Lokaltidningarna kan emellanåt också kungöra dödsfall genom att räkna upp namnen på dem som avlidit i en särskild spalt på familjesidorna.

Hör av dig så snart du kan

Efter ett dödsfall blir det många gånger ett tomrum kring de anhöriga. Ibland kan släktingar och vänner av olika anledningar dra sig för att ta kontakt. Det är tyst i telefonen, ingen som kommer på besök. Detta är för det mesta inget som den som sörjer önskar utan behovet av stöd från andra människor är oftast större och viktigare än någonsin just då. Försök därför höra av dig så snart som möjligt. Det är visserligen aldrig för sent, men det blir bara svårare ju längre du väntar.

Har du hört av dig en eller flera gånger före begravningen, kommer det också att kännas mindre svårt att träffa de anhöriga på begravningsdagen.

Vad ska du säga?

En anledning till att det är svårt att ta kontakt är kanske att du inte riktigt vet vad du ska säga. Men det behöver inte vara så komplicerat. Att inleda med att säga att du hörde vad som hänt och fråga hur det är kan vara en bra början. Resten brukar ge sig eftersom den som sörjer ofta har ett stort behov av att få prata. Skulle det inte bli så mycket sagt gör det inget. Att vara tysta tillsammans är också ett sätt att umgås.

Upprätthåll sedan kontakten. De närmaste behöver någon att prata med även i fortsättningen. Även om det är svårt så kan det kännas skönt att veta att någon annan tänker på den avlidne på dennes födelsedag eller liknande även om månader gått sedan dödsfallet.

Många anhöriga har ett stort behov av att gå igenom det som hänt om och om igen. Ibland kanske de ursäktar sig i samtal om att de ”ältar igen”, men faktum är att dela och prata om sina känslor är precis vad vi behöver göra när något så livsomvälvande som ett dödsfall inträffar och någon som alltid funnits inte finns mer.

Då betyder det mycket att det finns någon som lyssnar.

Vad kan du göra?

Den som sörjer orkar mindre än vanligt så det är ofta ett stort stöd att få hjälp med vardagliga sysslor. Det kan till exempel vara att städa, tvätta, klippa gräset, köra barn till förskolan, handla mat eller att komma över med en färdiglagad middag eller bara erbjuda sitt sällskap.

Du kan också engagera dig i begravningen, till exempel genom att vara bärare eller förbereda och hjälpa till på minnesstunden.

Som arbetskamrat kan du göra en insats genom att samla ihop den dödes tillhörigheter på arbetsplatsen och lämna över dem till familjen vid lämpligt tillfälle. Vissa väljer att starta en insamling i sin kollegas namn till en passande organisation som de arbetskollegor som vill kan gå samman och skänka pengar till.

Oavsett hur du väljer att hjälpa en människa i sorg, tänk på att det är du som måste ta initiativet till att göra något. Som anhörig drar man sig för att utnyttja allmänna erbjudanden som ”hör av dig om det är något jag kan göra”. Det bästa är att du hör av dig och meddelar vad du kan hjälpa till med.

Ditt stöd är naturligtvis extra viktigt om den sörjande inte har någon som står riktigt nära. Är du med vid dödsfallet, eller får besked om händelsen tidigt, bör du se till att den efterlevande har sällskap den första tiden. Om du inte själv har möjlighet kan du kanske ordna så att en granne eller någon annan är hos den efterlevande eller regelbundet tittar till denne.

När förhållandet till de anhöriga är spänt

Ibland kan ett spänt förhållande till de anhöriga, orsakade av skilsmässor eller annat, göra att det är svårt att delta i sorgen. Du kanske skulle vilja se den döde en sista gång och får inte möjlighet till det. Kanske känner du också att du inte är välkommen på begravningen.

Om du tror att sådana här problem kan uppstå, kan du kontakta oss på begravningsbyrån som är anlitad för begravningen. Där kan vi, som en neutral part, hjälpa dig med kontakten med de anhöriga.

Kondoleans

Att betyga sitt deltagande i sorgen kallas mer formellt för kondoleans. Vanligtvis kondolerar man så snart man fått kännedom om sorgen. Att ringa är ett sätt, men samtidigt vill andra göra sitt deltagande mer synligt genom att skicka blommor, ett brev eller kort. På så sätt blir de anhöriga även senare påminda om att du tänker på dem.

Det finns många sätt att skriva ett kondoleanskort eller brev, antingen det ska vara korrekt eller vardagligt. Oftast fungerar det vardagliga bra och kan till exempel uttryckas så här: ”Jag blev så ledsen när jag hörde vad som hade hänt. Jag tänker på er. Hälsningar ……..”

-Att utgå ifrån sina egna känslor när du ska skriva är alltid en bra utgångspunkt.

Det bästa är om du kan överräcka hälsningen själv, men det är förstås inte alltid möjligt med tanke på avstånd eller annat.

Barn och döden

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer i samband med ett dödsfall. Det sker i all välmening, men barn behöver få stöd för att klara det som hänt, inte skydd från det. De måste precis som vuxna tillåtas att sörja.

När du ska berätta för ett barn att någon dött är det viktigt att du ger dig tid att sitta ner med barnet. Det är först i tonåren som ungdomar till fullo inser vad ett abstrakt begrepp som döden innebär. Tänk därför på att noga beskriva vad som har hänt. Här kan det vara bra att undvika uttryck som ”somnat in” som i sin försköning kan få barnet att missförstå vad som menas och läsa in något helt annat, exempelvis att man kan dö när man går och lägger sig. Acceptera att barnet visar sin sorg på olika sätt och var inte rädd för att visa din egen sorg.

Ett barns första upplevelse av det här slaget betyder naturligtvis väldigt mycket. Om barnet får delta på sina villkor, minskar risken för att barnet ska uppfatta döden och begravningar som något hemskt, något man ska vara rädd för.

I skolan och på förskolan

Om ett barn i klassen dör är det bra om du som lärare gör något för att hjälpa kamraterna med deras sorg och frågor.

Ni kan till exempel tända ljus och ha en minnesstund för den avlidne. Ni kan öva in en sång och sjunga den på begravningen eller minnesstunden, förutsatt att föräldrarna ger sitt medgivande. Ytterligare ett sätt är att barnen får göra teckningar till den döde kamratens föräldrar.

Ett barn som förlorat en förälder, ett syskon eller annan närstående person mår naturligtvis också bra av att känna stöd och förståelse från lärare och klasskamrater.

Många lärare vänder sig i sådana här situationer till en begravningsbyrå och ber den komma och berätta vad som händer efter ett dödsfall och hur en begravning går till.

Barn som förlorat en klasskamrat kan få hjälp att bearbeta sin sorg om de får se den döde. Begravningsbyrån ordnar detta, förutsatt att de anhöriga ger sitt godkännande.

Flaggning

I första hand är det sorgehuset som flaggar, men det kan vara ett sätt att visa sorg även för andra som stod den döde nära. Man kan naturligtvis också flagga på den avlidnes arbetsplats.

Flaggan hissas på halv stång vid två tillfällen: på dödsdagen, eller dagen efter, och på begravningsdagen. När begravningen är över på begravningsdagen, hissas flaggan åter i topp.

När man flaggar på halv stång ska flaggan först hissas i topp och sedan halas ner till 2/3 av stångens höjd. På fasadstänger ska flaggan däremot befinna sig mitt på stången. Innan flaggan halas ska den först hissas i topp.

Blommor och kransar

Blomsterarrangemang till begravningen beställer du av en blomsterhandlare eller genom oss på begravningsbyrån. Det bör göras i god tid, om det finns specifika önskemål. Det är vanligt att flera personer, till exempel arbetskamrater eller grannar går ihop om ett arrangemang tillsammans.

Tänk på att tillgång och priser på blommor varierar utefter säsong. Därför får du ofta mer för pengarna om du låter blomsterhandlaren göra kransen eller buketten med valfria blommor. Kransar och buketter från släkt och vänner, företag och föreningar brukar förses med ett kort eller dekorationsband med text. Banden finns i flera färger och texten kan till exempel vara ”Vi saknar dig”, ”Ditt minne lever”, ”Tack för god vänskap”. Är du osäker på formuleringen kan du få hjälp av oss på begravningsbyrån.

På de flesta begravningar sker ett avskedstagande och det betyder att alla som kommer på begravningen, män, kvinnor och barn, brukar ha en liten handbukett med sig som läggs vid kistan/ urnan eller i graven (handbukett= 1 st ros eller annan valfri blomma).

Beroende på säsong kan det vara blommor som du köpt eller plockat själv. Barn kan givetvis också lämna en teckning vid avskedet om de önskar det.

Minnesgåvor

I dödsannonser hänvisar de anhöriga ibland till välgörande ändamål som exempelvis Bröstcancerförbundet, Hjärt-Lungfonden, Luther-hjälpen och liknande. Det innebär att du kan hedra den döde genom att skicka pengar till detta ändamål. Som bevis för gåvan kan du skapa ett ”minnesblad” där din hälsning och namn finns med. Detta kan du sedan skicka till oss på begravningsbyrån så ser vi till att familjen får din hälsning. Vissa fonder skickar ut en sammanställning till sorgehuset, där det står vem eller vilka som har skänkt pengar.

Om det är möjligt är det bättre att flera personer går ihop och lämnar en större summa än att alla skickar in pengar var för sig. På så sätt minskar fondens utgifter för minnesadress, porto, hantering med mera.

Om den begravningsbyrå som är anlitad för begravningen förmedlar minnesgåvor är det en fördel om du går till den med ditt bidrag. Minnesgåvan kan du ge direkt via den avlidnes dödsannons som återfinns under fliken ”dödsannonser” här på vår sida.

Om de anhöriga inte uttrycker några önskemål om pengar till välgörande ändamål, är du välkommen att ge en minnesgåva ändå till valfri fond som ligger dig varmt om hjärtat. Därefter skickar du minnesgåvan till oss på begravningsbyrån så ser vi till att familjen får din hälsning.

Hur förbereds begravningen?

Någon dag, eller ett par dagar efter dödsfallet har de anhöriga kontaktat en begravningsbyrå, som hjälper dem med de praktiska arrangemangen. Den avlidne har gjorts i ordning, lagts i kista och flyttats från platsen för dödsfallet till ett gravkapell eller en kyrka i avvaktan på begravningen. Detta kallas för bisättning.

I samband med bisättningen önskar vissa familjer att se den döde, eventuellt i samband med en kort andakt, detta är vad vi på begravningsbyrån kallar ”avskedstagande” eller ”visning”.

Innan begravningen har de anhöriga haft kontakt med den person som ska förrätta begravningen, beroende på vilken slags begravning det är så kan det antingen vara en präst om begravningen är kyrklig, eller en borgerlig begravningsförrättare om det är en borgerlig begravning eller någon annan officiant beroende på vilken inriktning begravningen har.

Under hela processen, från första samtalet fram tills att en avliden är gravsatt så håller vi på begravningsbyrån en nära, löpande kontakt med den närmaste familjen och finns alltid tillgängliga för eventuella frågor eller funderingar för alla er som finns runt omkring.